• Văn bản
09:01 | 15/01/2018

 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 5 đề nghị BCH CĐCS thực hiện băng rôn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Quận 5 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) trước cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xuyên suốt từ ngày 15/01/2018 đến ngày 30/01/2018. Trân trọng cảm ơn./.

16:07 | 11/07/2017
03:07 | 11/07/2016

Căn cứ Công văn số 156/LĐLĐ ngày 23/6/2016 và Hướng dẫn số 315/HD-LĐLĐ ngày 06/6/2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp công đoàn cơ sở. Liên đoàn Lao động quận 5 hướng dẫn nội dung tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp công đoàn cơ sở năm 2016

07:07 | 04/07/2016

 Báo cáo thành tích đề nghị tuyên dương "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi"

07:05 | 09/05/2016

Nhằm thống kê số liệu công tác Tổ chức Quý 2/2016 để báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố. Liên đoàn Lao động quận 5 đề nghị các đơn vị (Khu vực hành chính sự nghiệp) thực hiện báo cáo (theo mẫu đính kèm). Hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận 5

Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh