• Văn bản LĐLĐ Quận
09:01 | 15/01/2018

 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 5 đề nghị BCH CĐCS thực hiện băng rôn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Quận 5 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) trước cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xuyên suốt từ ngày 15/01/2018 đến ngày 30/01/2018. Trân trọng cảm ơn./.

16:07 | 11/07/2017
07:07 | 04/07/2016

 Báo cáo thành tích đề nghị tuyên dương "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi"

07:05 | 09/05/2016

Nhằm thống kê số liệu công tác Tổ chức Quý 2/2016 để báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố. Liên đoàn Lao động quận 5 đề nghị các đơn vị (Khu vực hành chính sự nghiệp) thực hiện báo cáo (theo mẫu đính kèm). Hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận 5

07:05 | 09/05/2016

 Nhằm thống kê số liệu công tác Tổ chức Quý 2/2016 để báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố. Liên đoàn Lao động quận 5 đề nghị các đơn vị (Doanh nghiệp Nhà nước và Khu vực ngoài Nhà nước) thực hiện báo cáo (theo mẫu đính kèm)Hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận 5

Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh