Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 5 đề nghị BCH CĐCS thực hiện băng rôn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Quận 5 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) trước cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xuyên suốt từ ngày 15/01/2018 đến ngày 30/01/2018. Trân trọng cảm ơn./.">
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN Q.5
Cập nhật: 09:01 | 15/01/2018

 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 5 đề nghị BCH CĐCS thực hiện băng rôn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Quận 5 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) trước cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xuyên suốt từ ngày 15/01/2018 đến ngày 30/01/2018. Trân trọng cảm ơn./.

Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh